DARBO UŽMOKESTIS

 

UAB "Rokiškio vandenys" vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2020 metai

Darbuotojų grupės Vidutinis darbo užmokestis(Eur)
Vadovaujantis personalas
1964
Kiti darbuotojai
1120
Vidutinis 1154