KONTAKTAI

Žemėlapyje pavaizduota kaip atvykti iš Ąžuolų gatvės
iki UAB "Rokiškio vandenys" 
Žiūrėti didelį žemėlapį.

 

 


Pareigų pavadinimas Telefono Nr. Mob. telef. Nr. El. pašto adresas
Direktorius
Leonas Butėnas
8 458 71205 8 652 74916
Direktoriaus pavaduotojas
-
- - -
Inžinierius- DS ir S tarnybos specialistas
Antanas Dilba
8 458 71223 8 685 56881
Vyr. buhalterė
Virginija Volodkienė
8 458 71205 8 652 66731
Ekonomistė
Aurelija Pumputienė
8 458 71223 8 655 24078
Klientų aptarnavimo padalinio viršininkas
Sigitas Matulis
8 458 71223 8 685 75629
Vandentiekio ir nuotekų tinklų padalinio viršininkas Rolandas Gagiškis 8 458 71205 8 650 55345  
Vandenruošos padalinio viršininkas
Antanas Kriukelis
8 458 71205 8 650 63609
Energomechaninio padalinio viršininkas
Henrikas Žėkas
8 458 71205 8 652 74914
Direktoriaus pavaduotojas valymo įrenginių ekspoatacijai ir plėtrai
Rimantas Velykis
8 655 94911 8 698 16496
Nuotekų valymo padalinio viršininkas
Virgilijus Veikšys
8 458 71215 8 650 36105
Apskaitininkės
Ir dėl apskaitos prietaisų
gedimų ir plombavimo
8 458 71223  
Avarijų registravimas (visą parą) 8 458 51157 8 650 18355