ŠVARUS IR SAUGUS GERIAMASIS VANDUO ROKIŠKYJE

EU          Lietuvoje geriamojo vandens tiekimo įmonės vartotojams tiekia gėlą požeminį vandenį. Dar prieš kelias dešimtis metų, o kartais dar ir dabar vyrauja nuomonė, kad požeminis vanduo yra saugus ir tinkamas vartoti. Tačiau tikrovė yra tokia, kad požemyje slūgsantis vanduo dažniausiai netenkina geriamojo vandens higienos normos reikalavimų. Prieš tiekiant tokį vandenį jį reikia tinkamai paruošti.
Šiuo metu UAB „Rokiškio vandenys“ eksploatuoja 23 vandenvietes, 5 vandens gerinimo įrenginius, 32 gręžinius. Didžiausią vandens kiekį valo Rokiškio miesto vandens gerinimo įrenginiai (VGĮ). Daugiau negu 30 metų eksploatuoti Rokiškio miesto vandens gerinimo įrenginiai buvo stipriai nusidėvėję, todėl nebuvo galimybės užtikrinti efektyvaus jų veikimo. Pasak UAB „Rokiškio vandenys“ direktoriaus Leono Butėno,  investicijos į įrenginius buvo būtinos siekiant užtikrinti Rokiškio gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę, nepertraukiamumą, bei sumažinti su vandens tiekimu susijusių avarijų riziką.  Problemų sprendimui buvo inicijuotas projektas „Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Rokiškyje“ kurio įgyvendinimui UAB „Rokiškio vandenys” pritraukė Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.
          Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0013 finansuotas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“, sanglaudos fondo lėšomis ir UAB „Rokiškio vandenys“ lėšomis. Projekto vertė – 1,07 mln. Eur.
          2015 metais užbaigus rekonstrukcijos darbus įrenginiai veikia efektyviai. Projekto įgyvendinimo metu įrengti nauji vandens filtrai, kėlimo siurblinė, pakeisti vamzdynai, automatizuotas valdymo procesas, atnaujintas vandens gerinimo įrenginių pastatas, sutvarkyta aplinka. Rekonstruotų vandens gerinimo įrenginių našumas 2500 m3/parą. Šiai dienai įrenginiai aptarnauja 7458 būstus arba 14170 gyventojus prisijungusius prie centralizuotų vandens  tiekimo tinklų.
          Prie centralizuotų tinklų prisijungę gyventojai gali būti ramūs, kad vartoja švarų ir saugų vandenį, kadangi UAB „Rokiškio vandenys“ užtikrina aukščiausią vandens kokybę ir nepertraukiamą jo tiekimą. Vykdoma nuolatinė geriamojo vandens kokybės kontrolė ir priežiūra, atliekami laboratoriniai vandens tyrimai. Gyventojams tiekiamas nugeležintas bei nuo amonio išvalytas vanduo, kurio kokybė atitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimus ir patvirtintas higienos normas (HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“). Vandeniui išvalyti naudojamos ekologiškos, gamtinės kilmės medžiagos.

apva logo

logo

Žymos: