naujienos

DĖL ATSISKAITYMO UŽ GERIAMOJO VANDENS TEIKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS PAKEITIMO

logoUAB „Rokiškio vandenys“ praneša, kad apmokėjimui už nuo  2016 m sausio 1 d. suteiktas paslaugas, kiekvienam vartotojui bus pateiktos PVM sąskaitos faktūros (pavyzdys pateikiamas). Sąskaitos vartotojams bus pateiktos  kito mėnesio,  einančio po ataskaitinio pradžioje.

INFORMACIJA KLIENTAMS: NAUJOS PASLAUGŲ KAINOS

 logo          Rokiškio rajono  taryba 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-233
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo ir savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-154 pripažinimo netekusiu galios“ ,nustatė naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas,
kurios įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

Naujomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2016 m. vasario mėn. (už sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą):

Žymos: 

UAB „ROKIŠKIO VANDENYS“ ABONENTAMS 

logoInformuojame, kad šiuo metu baigiami Rokiškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai. Kadangi rekonstrukcijos metu atnaujinti visi įrenginiai, todėl šiuo metu atliekami įrenginių bei tiekiamo vandens dezinfekavimo darbai. Dezinfekavimas atliekamas natrio hipochlorito tirpalu, todėl vandenyje juntamas chloro kvapas, tačiau chloro koncentracija neviršija standartuose nustatytų ribų. Taip pat laboratorijoje atliekami tiekiamo vandens tyrimai.  Tuo pačiu patvirtiname, kad tiekiamas vanduo iš Rokiškio miesto vandenvietės yra saugus ir sveikas vartoti bei atitinka higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus. Dezinfekavimo darbus planuojama vykdomi apie vieną mėnesį.
    Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

Puslapiai