NAUDINGA INFORMACIJA

 Rekomendacijos tinklų paruošimui žiemai

 Apsirūpinimas kokybišku geriamuoju vandeniu yra svarbus kiekvienam žmogui. Tvarkingai įrengtas vietinis ar centralizuotas vandentiekis iš esmės pagerina žmonių gyvenimo sąlygas, tačiau tinkamai ir laiku nesutvarkyti inžineriniai tinklai ir patalpos žiemos metu gali sukelti daugybę rūpesčių.

Dažniausiai vanduo užšąla vartotojo eksploatuojamame vamzdyne, nes vandentiekio vamzdžiai yra pakloti per mažame gylyje, taip pat vidaus vandentiekio vamzdynuose, apskaitos mazguose bei patalpose, kuriose yra neigiama aplinkos temperatūra.

Pagal LR statybos techninį reglamentą 2.07.01:2003, kuris nustato pastato ir lauko vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų esminius reikalavimus, numatyta, kad vandentiekio vamzdžiai būtų pakloti 0,5 metro giliau, negu toje vietovėje, siekia grunto įšalas. Yra vandentiekio tinklų, kurie yra pakloti mažesniame gylyje, todėl esant šaltesnei žiemai ir gilesniam įšalui, gali užšalti. Pagal reglamentą patalpų, kuriose yra vandens apskaitos mazgai, inžineriniai įrenginiai, temperatūra neturi būti žemesnė kaip +5°C.

 Ankstesnių metų patirtis rodo, kad yra vartotojų, kurie nesirūpina, kad jų nuosavybėje ar teritorijoje esantys vandentiekio tinklai, vandens apskaitos mazgai būtų prižiūrimi pagal reikalavimus, patalpos, kuriose jie randasi užsandarintos, apšiltintos ar apšildomos. Todėl primename, kad dėl vartotojo aplaidumo užšalus ar susprogus vamzdynui, sugedus uždaromajai armatūrai, šalčiui sugadinus vandens skaitiklius, remonto išlaidas turės padengti pats vartotojas.

 

 Kad žiemos metu būtų išvengta nepatogumų ir nuostolių, UAB “Rokiškio vandenys“ rekomenduoja:

Užsandarinti patalpų, kuriose yra vandentiekio vamzdžiai, uždaromoji armatūra ir apskaitos mazgai, duris , langus bei kitas kiaurymes, kad patalpų temperatūra nenukristų žemiau +5°C;

Papildomai termoizoliacinėmis medžiagomis apšiltinti nešildomose patalpose esančius vandentiekio įrenginius ir vamzdynus ar naudoti elektrines vamzdžių apsaugos nuo užšalimo priemones;

Apšiltinti įvadą – vamzdyno liniją, jungiančią lauko vandentiekio tinklą su pastato vandentiekio tinklu ypač vietą, kur vandentiekio įvadas yra įvedamas per pamatą;

Individualių namų savininkai, jungdamiesi prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų , turėtų atkreipti dėmesį į statybos techninio reglamento keliamus reikalavimus dėl vandentiekio tinklų gylio. Jei tinklai pakloti nepakankamame gylyje, perkloti didesniame gylyje;

Esant labai žemai lauko temperatūrai, jei nesate garantuoti , kad vandentiekio vamzdynas yra apsaugotas nuo užšalimo, leisti vandeniui iš čiaupo tekėti, bent silpna srove;

Užšalus vandentiekio įrenginiams atšildymui naudoti karštą vandenį ar elektrinius šildytuvus, nenaudoti atviros ugnies;

 

Tikimės kad, vartotojai atkreips dėmesį į rekomendacijas ir tinkamai paruoš savo inžinerinius tinklus šaltam metų periodui.