DĖL ATSISKAITYMO UŽ GERIAMOJO VANDENS TEIKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS PAKEITIMO

logoUAB „Rokiškio vandenys“ praneša, kad apmokėjimui už nuo  2016 m sausio 1 d. suteiktas paslaugas, kiekvienam vartotojui bus pateiktos PVM sąskaitos faktūros (pavyzdys pateikiamas). Sąskaitos vartotojams bus pateiktos  kito mėnesio,  einančio po ataskaitinio pradžioje.

Pirmos sąskaitos atsiskaitymui už patiektą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo paslaugas bus pateiktos 2016 m vasario mėn. pradžioje. Sąskaitas vartotojas turės apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos. Pavyzdžiui vasario mėn. gautas sąskaitas už sausio mėn. reikės apmokėti iki vasario 29 dienos.

    Pateiktame PVM sąskaitos faktūros pavyzdyje pažymėtas vietas pildo vartotojas.  Prieš pateikiant sąskaitą  apmokėjimui, reikės  deklaruoti skaitiklių rodmenis, užpildant   sąskaitos ir mokėjimo patvirtinimo dalyse „skaitiklio rodmenys IKI“ ,  sąskaitos mokėjimo patvirtinimo langelyje „MOKAMA SUMA“ įrašyti sumą, kurią vartotojas ruošiasi mokėti.

Jei vartotojas vandens nenaudoja, tada sąskaitos langeliuose  „skaitiklio rodmenys IKI“ reikia įrašyti skaitiklių rodmenis sutampančius su skaitiklių rodmenimis  įrašytais į langelius „skaitiklio rodmenys NUO“.

Sąskaitos pavyzdys

Norėdami padidinti paveikslėlį, spustelkite ant jo.