KAINOS

logo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais, 33 straipsniu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos paslaugų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“, Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įvertinusi UAB „Rokiškio vandenys“ 2023 m. liepos 31 d. raštu Nr. 37 „Prašymas suderinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas“ pateiktą prašymą, 2023 m. spalio 10 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-14520), 2023 m. lapkričio 20 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-16344), 2023 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. 45 , 2023 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 46 pateiktą papildomą informaciją ir duomenis bei atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2023 m. lapkričio 29 d. pažymą Nr. O5E-1029 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Taryba 2023 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3E-1761 nustatė UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

 

kurios įsigaliojanuo2024 m. sausio 1 d. Naujomis kainomis bus atsiskaitoma už sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį , nuotekų tvarkymą ir paviršinių nuotekų tvarkymą.

 

 

GYVENTOJAMS:

 

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

3.11

3.76

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1.09

1.32

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

2.02

2.44

 

 

2. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvade

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, iš to skaičiaus:

Eur/m³

3.02

3.66

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1.04

1.26

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1.98

2.40

 

3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

3.05

3.69

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1.05

1.27

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

2.00

2.42

  

ĮMONĖMS:

 

1. Abonentams,perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei  perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

3.15

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1.17

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1.98

 

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį , skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį , skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

3.02

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1.04

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1.98

 

3. Abonentams, paviršinių nuotekų kaina

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

 

Paviršinių nuotekų kaina

Eur/m³

0.04

 

 

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės(350mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.033

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės(350mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.013

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės(50mg/l) taršos bendrojo azoto koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.003

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės(5mg/l) taršos fosforo koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.0001

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi, Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įregimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodika patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1d. nutarimu Nr. O3E-91 „Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ nustatau:

 

Apskaitos prietaisų priežiūros mokestį , kuris įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

 

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis

Eur/butui per   mėn.

1.07

1.29

 

2. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis

Eur/apskaitos prietaisui per  mėn.

0.63

0.76

 

3.Abonentams Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Vidutinis Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis apskaitos prietaisui per mėnesį ,diferencijuojant jį pagal apskaitos prietaisų diametrus:

Eur/ apskaitos priet. mėn.

 

Ø 15 mm

 Eur/ apskaitos priet. mėn.

0.63

Ø 20 mm

 Eur/ apskaitos priet. mėn.

0.76

Ø 25 mm

 Eur/ apskaitos priet. mėn.

3.46

Ø 32 mm

 Eur/ apskaitos priet. mėn

4.04

Ø 40 mm

 Eur/ apskaitos priet. mėn

7.93

Ø 50/20 mm

 Eur/ apskaitos priet. mėn

52.46

Ø 80 mm

 Eur/ apskaitos priet. mėn

28.18

Ø 100 mm

 Eur/ apskaitos priet. mėn

21.62

Ø100/20 mm

Eur/ apskaitos priet. mėn

60.67

Ø 150 mm

Eur/ apskaitos priet. mėn 

103.19

Ø 250 mm

Eur/ apskaitos priet. mėn

174.24