KONTAKTAI

Žemėlapyje pavaizduota kaip atvykti iš Ąžuolų gatvės
iki UAB "Rokiškio vandenys" 
Žiūrėti didelį žemėlapį.

 

 


DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Pareigų pavadinimas Telefono Nr. El. pašto adresas
Direktorius
Leonas Butėnas
8 458 71205
8 652 74916
Direktoriaus pavaduotojas
-
- -
Vyr. buhalterė
Virginija Volodkienė
8 458 71205
Ekonomistė
Aurelija Pumputienė
8 458 71223
Klientų aptarnavimo padalinio viršininkas
Sigitas Matulis
8 458 71223
Vandentiekio ir nuotekų tinklų padalinio viršininkas Rolandas Gagiškis 8 458 71205  
Vandenruošos padalinio viršininkas
Antanas Kriukelis
8 458 71205
Energomechaninio padalinio viršininkas
Henrikas Žėkas
8 458 71205
Nuotekų valymo padalinio viršininkas
Virgilijus Veikšys
8 458 71215
Apskaitininkės
Ir dėl apskaitos prietaisų
gedimų ir plombavimo
8 458 71223
Avarijų registravimas (visą parą) 8 458 51157
8 650 18355