VANDENTIEKIS

PanoramaŠiuo metu UAB „Rokiškio vandenys“ eksploatuoja 36 vandenvietes, 22 vandens gerinimo įrenginius, 52 gręžinius, apie 186,3 km vandentiekio tinklų.

     Geriamas požeminis vanduo tiekiamas:
Rokiškio m., Obelių m., Pandėlio m., Kurklaičių II k., Kavoliškio k., Juodupės mstl., Bajorų k., Obelių priemiesčio k., Jūžintų mstl., Laibgalių k., Kriaunų k., Antanašės k., Žiobiškio k., Degsnių k., Aleksandravės k., Konstantinavos k., Apaščios k., Panemunėlio glž. st., Panemunėlio mstl., Salų mstl., Skemų k., Čivylių k., Juozapavos k.,  Kamajų mstl., Kalvių k., Kazliškio k., Stasiūnų k., Laukagalių k., Panemunio mstl., Ragelių k., Duokiškio mstl., Sriubiškių k., Gediškių k., Didsodės k., Sėlynės k., Palūšnių k., Lašų k., Onuškio mstl., Pakriaunių k. , Martinonių k., Bučiūnų k., Aleknų k., Raupių k.
 
     Nugeležintas geriamas vanduo tiekiamas:
Rokiškio m., Obelių m., Pandėlio m., Kurklaičių II k., Kavoliškio k., Juodupės mstl.,
Bajorų k., Obelių priemiesčio k., Juozapavos k. , Laibgalių k., Jūžintų mstl., Kriaunų k., Antanašės k., Žiobiškio k., Aleksandravėlės k., Panemunėlio glž. st., Panemunėlio mstl., Salų mstl., Kamajų mstl., Kalvių k., Kazliškio k., Didsodės k., Pakriaunių k., Lukštų k., Onuškio mstl.., Skemų k., Apaščios k.

Vandens gavyba

      Rokiškio miestui, Kavoliškio, Bajorų ir Juozapavos gyvenvietėms vanduo tiekiamas iš Rokiškio vandenvietės, esančios rytinėje miesto dalyje. Rokiškio vandenvietėje yra eksploatuojamas Šventosios - Upninkų vandeningas horizontas. Jis slūgso apie 140-160 m gylyje. Rokiškio vandenvietė yra detaliai išžvalgyta, jos ištekliai (17000 m3/d) yra patvirtinti 1989 m.

Rokiškio vandenvietėje eksploatuojami 7 gręžiniai, kurių projektinis pajėgumas 8000 m3/parą vandens. Kiekvieną parą Rokiškio vandenvietėje iš požemio  pakeliama apie 3000 m3 geriamojo vandens.

Be Rokiškio vandenvietės, Rokiškio rajone bendrovė eksploatuoja 36 vandenvietes.

Vandens gerinimas (nugeležinimas)

     Požeminiame vandenyje yra padidinta geležies koncentracija. Padidėjusį jos kiekį vandenyje lemia vandeningo sluoksnio formavimosi ir slūgsojimo sąlygos Žemės gelmėse. Geležis vandenyje pasireiškia tirpiu dvivalentės geležies hidrokarbonatų pavidalu.
Iš Rokiškio vandenvietės požeminis vanduo panardinamais siurbliais tiekiamas į aeracijos įrenginius. Aeracijos metu vanduo ,,prisisotina“ deguonies, kurios metu dvivalentės geležies jonai oksiduojasi ir susidaro trivalentės geležies hidroksido dribsniai. Aeruotas vanduo, antro kėlimo siurbliais, tiekiamas į slėginius geležies šalinimo filtrus ir toliau tiekiamas vartotojams.

UAB ,,Rokiškio vandenys“ šiuo metu eksploatuoja 22 vandens gerinimo įrenginių.

Vandens tiekimas

     Iš vandenviečių vanduo vartotojams tiekiamas vandentiekio tinklais.
Bendrovė šiuo metu eksploatuoja apie 176,8 kilometrus vandentiekio tinklų. Pastovus vandens slėgis vandentiekio tinkluose palaikomas vandenbokščių pagalba. Vandenvietėse, kuriose nėra vandenbokščių, slėgis palaikomas dažnio keitikliais, kurie valdo siurblius.

Veiklos rodikliai

Veiklos rodikliai