NUOTEKOS

Nuotekos(Panorama)  

     Šiuo metu UAB „Rokiškio vandenys“ eksploatuoja 10 nuotekų valymo įrenginius, 34 nuotekų siurblines,  apie 122,10 km nuotekų tinklų.

Nuotekų surinkimas

Savitakiais nuotekų tinklais nuotekos surenkamos į nuotekų siurblines. Iš nuotekų siurblinių nuotekos perpumpuojamos į nuotekų valymo įrenginius.

    Nuotekų surinkimo ir išvalymo paslaugos teikiamos:
Rokiškio m., Obelių m., Pandėlio m., Kavoliškio k., Juodupės mstl., Bajorų k., Kriaunų k.,  Konstantinavos k., Panemunėlio glž. st. ir Kamajų mstl., Onuškio mstl., Laibgalių k.

Nuotekų valymas

Surinktos nuotekos nuotekų valymo įrenginiuose valomos mechaniškai ir biologiškai.

UAB ,,Rokiškio vandenys“ šiuo metu eksploatuoja nuotekų valymo įrenginius Rokiškio m., Obelių m., Pandėlio m., Juodupės mstl., Kriaunų k., Konstantinavos k., Panemunėlio glž. st., Onuškio mstl. ir Kamajų mstl., Laibgalių k.

Po rekonstrukcijos (2008-2009 m) Rokiškio nuotekų valymo įrenginių bendras projektinis pajėgumas 5500 m3/parą (47700 GE).  Kiekvieną parą į Rokiškio nuotekų valymo įrenginius atiteka apie 3300 m3 nuotekų.

Veiklos rodikliai

Veiklos rodikliai

 

Nuotekų tvarkymo ataskaitos