KORUPCIJOS PREVENCIJA

Pranešimus apie pastebėtą korupciją galima perduoti adresais ir telefonais esančiais kontaktų sąraše arba tiesiogiai atvykus į bendrovę.