INDIVIDUALUS NUOTEKŲ TVARKYMAS

INFORMACIJA GYVENTOJAMS, INDIVIDUALIAI TVARKANTIEMS NUOTEKAS

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimus, asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas (individualiuose nuotekų valymo įrenginiuose, septinėse sistemose, nuotekų kaupimo rezervuaruose), privalo:

1. užtikrinti individualiųjų nuotekų valymo įrenginių, septinių sistemų bei nuotekų kaupimo rezervuarų priežiūrą (eksploataciją) Nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka ir sudaryti viešąją sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu dėl nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius;

2. atiduoti nuotekas ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą) geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nurodytam nuotekas transportuojančiam asmeniui.

Nuotekų kaupimo rezervuarai, septikai, turi būti įrengiami tik sandarūs, uždari. Naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas. Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimą, eksploatavimą ir kontrolę reglamentuoja tvarkos aprašas (TAR, 2015-01-12, Nr. 426).

Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų kontaktai:

 AB „Rokiškio komunalininkas“ (8 458) 71181
 ŽŪB „Misingis“ (8 458) 62810
 Gretos Mikulienės Individuali veikla. Nr. 1050403 Tel.(8 659) 75977