SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

InterjerasSutartys sudaromos bendrovės klientų aptarnavimo padalinyje :

 1. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų sutarties sudarymui su ir individualių (privačių) namų savininkais ir su daugiabučių namų butų savininkais, vartotojas pateikia: 

 

 

 

 • prašymą sutarties sudarymui,
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu,
 • buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinantį dokumentą,
 • jei butas arba namas yra nuomojamas – notariškai patvirtintą nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį.

 

 2. Sudarant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas sudaryti sutartį, nurodant:
  įmonės pavadinimą,objekto, kuriam bus teikiamos paslaugos adresą,
  veiklos rūšis,
  įmonės kodą,
  PVM mokėtojo kodą,
  atsiskaitomosios sąskaitos numerį, banką, banko kodą,
  įmonės telefoną, faksą, el. pašto adresą,sąskaitų ir kitos korespondencijos siuntimo adresą

 

 • jeigu sutartį pasirašys ne įmonės vadovas, o jo įgaliotas asmuo – pateikti patvirtintą įgaliojimą,
 • nuotekas teršiančių medžiagų koncentracijas (jei vanduo naudojamas gamybiniams poreikiams),
 • įmonės registravimo pažymėjimo kopija,
 • patalpų nuosavybę įrodantis dokumentas, -  jei patalpos iki šios sutarties sudarymo priklausė kitam savininkui – patalpų perdavimo akto kopiją, kurioje nurodomi vandens skaitiklių rodmenys patalpų perėmimo metu,
 • jei patalpos yra nuomojamos – nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį.
 • Prašymą pasirašo įmonės vadovas, patvirtindamas spaudu.