VANDENS LABORATORINIAI TYRIMAI

     UAB „Rokiškio vandenys“ atlikdama geriamojo vandens  tiekėjo funkcijas, remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikoje teisės aktais vykdo geriamo vandens programinę priežiūrą.

Geriamojo vandens kontrolė vykdoma pagal programinės priežiūros planą, suderintą su  valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Programinei priežiūrai, per metus tiriamų mėginių skaičius gyvenvietėse, priklauso nuo geriamojo vandens kiekio sunaudojimo per dieną.

Vandens paėmimo taškai yra paskirstyti tolygiai Rokiškio  mieste ir gyvenvietėse. Pasirenkant geriamojo vandens mėginių paėmimo vietas, dažniausiai mėginiai imami padidintos rizikos vietose - mokyklose, darželiuose, ligoninėse, maisto pramonės įmonėse bei tinklų galutiniuose taškuose.

Tiekiamo geriamojo vandens vidutiniai kokybiniai rodikliai:

Rokiškio vandenvietė (Rokiškio m., Kavoliškio k., Bajorų k. ir Juozapavos k.),
Juodupės vandenvietė (Juodupės mstl.),
Pandėlio vandenvietė (Pandėlio m. ir Kurklaičių II k.),
Obelių vandenvietė (Obelių m. ir Obelių priemiesčio k.). 

Jūžintų mstl., Laibgalių k., Kriaunų k., Antanašės k., Žiobiškio k., Degsnių k., Aleksandravės k., Konstantinavos k., Apaščios k., Panemunėlio glž. st., Panemunėlio mstl., Salų mstl., Skemų k. Čivylių k. Kamajų mstl., Kalvių k. Laukagalių k., Kazliškio k., Stasiūnų k. Panemunio mstl., Ragelių k., Duokiškio mstl., Sriubiškių k., Gediškių k. vandenvietės  Tyrimų lentelė …

 

Lentelių peržiūrai reikalinga

Senesniems kompiuteriams su Windows OS.
Sumatra pdf reader