ISTORIJA

Pradėjus Rokiškio mieste sparčiau vystytis pramonei iškilo poreikis  pastatyti centralizuoto vandentiekio tinklus. Pirmieji centralizuoto vandentiekio tinklų projektai buvo pradėti projektuoti 1960 metais.

 Pirmasis žvalgybinis-eksploatacinis gręžinys buvo išgręžtas 1964 metais. 1965 metų kovo 10 dieną prie Rokiškio vietinio ūkio valdybos įkurtas vandentiekio ir kanalizacijos padalinys,  priimtas pirmasis šio ūkio darbuotojas – Rokiškio miesto vandenvietės automatinio-distancinio valdymo pulto operatorius. Ši data yra Rokiškio miesto centralizuoto vandentvarkos ūkio įkūrimo diena.

1963 metais Rokiškyje buvo pradėti statyti nuotekų mechaninio valymo įrenginiai. Tada jų našumas buvo 3 tūkst.m³/parą. Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurių našumas 10  tūkst.m³/parą, Rokiškyje buvo pastatyti 1983 metais.

VANDENTVARKOS ŪKIO RAIDA

1964 metais - Pradėta vykdyti Rokiškio miesto centralizuoto vandentiekio ūkio statyba, išgręžti pirmieji 2 gręžiniai.

 

1965 metais - Prie Rokiškio vietinio ūkio valdybos įkurtas vandentiekio ir kanalizacijos padalinys ir priimtas pirmasis vandentvarkos ūkio darbuotojas - Rokiškio miesto vandenvietės automatinio-distancinio valdymo pulto operatorius Jonas Zalenkauskas.

 

1966 metais - Perduoti naudoti pirmieji vandentvarkos objektai pastatyti per 1964, 1965, 1966 metus. Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių 3 tūkst.m³/parą našumo mechaninio nuotekų valymo dalis.
Biologinio nuotekų valymo dalies statyba buvo sustabdyta, nes Rokiškio miesto pramonės vystymo kryptis nebeatitiko anksčiau suprojektuotų valymo įrenginių sudėties ir našumo (buvo suprojektuoti biofiltrai su skaldos įkrova).

 

1967 metais - Sudaryta sutartis su Kauno Politechnikos instituto mokslinio tyrimo sektoriumi,  tyrimams tema  „Nustatyti geležies kiekio padidėjimo priežastį Rokiškio miesto tinkluose ir  atlikti vandens bandomąjį nugeležinimą ”.

 

1968 metais - Pradėtas eksploatuoti 500 m³ talpos vandentiekio bokštas ir dalis miesto tinklų. Kadangi tuo metu esami tipiniai geriamo vandens kokybės pagerinimo įrenginių projektai neatitiko Rokiškio miesto sąlygų, valstybinės statybos reikalų komitetas leido Kauno Politechnikos instituto projektavimo – konstravimo biurui pradėti ruošti Rokiškio miesto vandens pagerinimo įrenginių statybos individualų projektą.

 

1969 metais - Pradėti naudoti naujai pastatyta nuotekų siurblinė Nr.2, bei gręžinys Nr.3 su tinklais.

 

1972 metais - Įsteigta Rokiškio vandentiekio ir kanalizacijos valdyba. Pradedamas eksploatuoti gręžinys Nr.4 bei Rokiškio vandens pagerinimo (nugeležinimo) stotis.

 

1973 metais - Įkurta Panevėžio TVKV (teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba), į kurios sudėtį įėjo  Rokiškio, Biržų, Pasvalio, Kupiškio ir Panevėžio vandentvarkos ūkiai.

 

1975 metais - Pradėti paruošiamieji darbai naujų nuotekų valymo įrenginių statybai. Priimtas sprendimas, vietos parinkimui valymo įrenginių statybai, parengtas žemės sklypas Jakiškiu kaime šalia esamos nuotekų valyklos.

 

1976 metais - Pastatyti Vytauto gatvės vandentiekio ir kanalizacijos tinklai iki psichoneurologinės ligoninės, vandentiekio tinklai iki Rokiškio naftos bazės. Vykdant Rokiškio žemės ūkio mašinų gamyklos plėtrą, paruošiamas ir vandentvarkos ūkio išplėtimo projektas kuriame numatyta:
Vandenvietės išplėtimas;
Vandentiekio sistemos vystymas;
Vandens pagerinimo stoties išplėtimas;
Pagrindinės nuotekų siurblinės rekonstrukcija;
Nuotekų tinklų statyba.

 

1978 metais - Paruoštas 10 tūkst. m³/parą pajėgumo pilno nuotekų valymo įrenginių projektas.

 


1983 metais - Pradėti eksploatuoti Rokiškio miesto 10 tūkst. m³/parą pajėgumo biologiniai nuotekų valymo įrenginiai.

 

1986 metais - Priimti eksploatuoti Obelių, Pandėlio vandentvarkos ūkiai ir nuotekų biologinio valymo įrenginiai.

 

1987 metais - Priimti eksploatuoti nuotekų valymo įrenginiai Obelių miestelyje .

 

1991 metais - Panevėžio teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba (TVKV) reorganizuota į Panevėžio valstybinę vandens tiekimo įmonę (VVTĮ).

 

1995 metais - Panevėžio VVTĮ reorganizuota į UAB ,,Aukštaitijos vandenys”. Rokiškio rajono vandentvarkos objektus eksploatavo Rokiškio cechas, vėliau Rokiškio filialas.

 

1997 metais - Pradėtas eksploatuoti Kavoliškio gyvenvietės vandentvarkos ūkis.

 

1998 metais - Pradėtas eksploatuoti Juodupės vandentvarkos ūkis. Rokiškio miesto vandenvietėje įdiegta vandentvarkos objektų valdymo ir kontrolės sistema (SCADA). Pertvarkyta centrinė dispečerinė, sumontuota kompiuterinė įranga, įdiegtos programos leidžiančios visiškai kontroliuoti vandenvietės ir antro pakėlimo stoties darbus.

 

 1999 metais - Atlikta Rokiškio miesto pagrindinės nuotekų perpumpavimo stoties rekonstrukcija, nutiestos vandentiekio linijos į Basanavičiaus gatvę, Bajorų gyvenvietę, užbaigtas vandentiekio tinklų ir įvadų statyba Nepriklausomybės aikštėje, sužiedintos linijos tarp Taikos ir Pandėlio gatvių.

 

 2000 metais - Pradėtas eksploatuoti Bajorų gyvenvietės vandentvarkos ūkis.

 

 2003 metais - Restruturizavus UAB „Aukštaitijos vandenys“, nuo 2003 m. (2002-12-31) atskirtas Rokiškio vandentvarkos ūkis ir sukurta UAB „Rokiškio vandenys“.

 

 2004 metais - Paruošti projektiniai pasiūlymai Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai.
Perimtas eksploatuoti Obelių priemiesčio vandentvarkos ūkis.

 

 2005 metais - Finansuojant Europos Sąjungos fondams rekonstruoti Juodupės nuotekų valymo įrenginiai.

 

2006 metais - Perimti eksploatuoti Jūžintų, Kriaunų, Laibgalių, Žiobiškio bei Antanašės vandentvarkos ūkiai.
Pandėlio miestelyje pastatyti ir pradėti naudoti vandens gerinimo įrenginiai (VGĮ).

2007 metais - Perimti eksploatuoti Degsnių kaimo vandentvarkos ūkiai.

 2008 metais - Perimti eksploatuoti Konstantinavos kaimo , Panemunėlio g.stoties, Panemunėlio miestelio ir Apaščios kaimo vandentvarkos ūkiai.

2009 metais   -  Perimtas eksploatuoti Salų miestelio vandentvarkos ūkis.

 

 

 

 • Rekonstruoti Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginiai (5500 m3/d, 47700GE).
 • Rekonstruoti vandentiekio tinklai Laisvės g. (d110, L=166m), Pramonės g. (d315, L=323m) ir Ąžuolų g. (d200, L=149m).
 • Naujai pakloti vandentiekio tinklai Perkūno g. (d200, L=305m), Miškininkų g. (d200, L=708m).
 • Kavoliškio nuotekų valymo įrenginiuose rekonstruota nuotekų siurblinė.

 

2010 metais   -  Perimtas eksploatuoti Skemų kaimo vandentvarkos ūkis.

 • Naujai pakloti vandentiekio tinklai Gėlių g. (d160, L=276m; d110, L=17m ), Pergalės g. (d160, L=560m; d110, L=33m), J. T. Vaižganto g. (d160, L=511m; d110, L=51m), Sporto g. (d110, L=327m), Šiaurės skg. (d110, L=644m), Kudirkos g. (d110, L=628m) ir Juodupės g. (d110, L=665m).
 • Naujai pakloti nuotekų tinklai Pergalės g. (d250, L=365m; d160, L=78m ), J. T. Vaižganto g. (d250, L=335m; d160, L=31m), Šiaurės skg. (d200, L=517m), Kudirkos g. (d200, L=408m) ir Pievų g. (d200, L=529m).
 • Naujai pastatytos nuotekų siurblinės Šiaurės skg. ir Kudirkos g.
 • Naujai pakloti nuotekų slėginiai tinklai nuo Kavoliškio k. iki Rokiškio NVĮ (d160, L=2865m).
 • Naujai pakloti vandentiekio tinklai nuo Bajorų k. iki Rokiškio m. (d160, L=3528m).

2011 metais   -  Perimti eksploatuoti Čivylių ir Juozapavos kaimų vandentvarkos ūkiai.

2012 metais   -  Naujai pakloti vandentiekio tinklai Vakaro, Kęstučio, Radutės, Mikėno, Laukupio,  Pirties, Sodų, Skersinėje, Jūžintų, Kalnų, Kauno gatvėse ir Smuškevičiaus a.(bendras ilgis apie 4566m).

 • Naujai pakloti nuotekų tinklai Vakaro, Kęstučio, Radutės, Mikėno, Laukupio, J. Gruodžio, Pirties, Sodų, Siaurojoje, Skersinėje, Jūžintų, Narcizų, J. Biliūno, Turgavietės, Juodupės, Kalnų, Pergalės, Aušros, Gedimino, Gaisrinės, Kauno gatvėse ir Šmuškevičiaus a.(bendras ilgis apie 7356m).
 • Naujai pastatytos nuotekų siurblinės Juodupės, Kalnų, Kęstučio, Laukupio ir Aušros gatvėse.

 

2014 metais   -  Perimti eksploatuoti Kamajų mstl., Laukagalių k., Kalvių., Stasiūnų k. ir Kazliškio k.  vandentvarkos ūkiai.