ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

Už tiekiamas paslaugas

vartotojai gali atsiskaityti

grynais pinigais žemiau nurodytose

vietose

 

 


 

 

 • Lietuvos paštas.
 • Loterijos „Perlas“ terminaluose.
 • Prekybos centrų “Maxima” kasose.
 • Lietuvos centrinės kredito unijos kasose.
 • AB bankas „Swedbank“ - Nepriklausomybės a. 24, Rokiškis.
 • AB Šiaulių bankas - Vytauto g. 1, Rokiškis.
 • UAB „Rokiškio vandenys“ - Ežero g. 3, Rokiškis.
 • Elektroninė mokėjimo sistema "Viena sąskaita"
 • Savitarnos svetainė e.ignitis.lt
 • E.Sąskaita
 • UAB „Rokiškio vandenys savitarnos svetainėje

 

Už teikiamas paslaugas vartotojai gali atsiskaityti internetu su bankais sudarius elektroninės bankininkystės sutartis

 

ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

Nuo  2016 metų sausio 1 dienos  UAB „Rokiškio vandenys“ apmokėjimui už  suteiktas paslaugas vartotojams (gyventojams)  ir abonentams (įmonėms ir organizacijoms) bus pateikiamos PVM sąskaitos faktūros. Sąskaitos, vartotojo ar abonento pasirinktu būdu ( paštu ar elektroniniu paštu)  bus pateiktos  kito mėnesio,  einančio po ataskaitinio pradžioje.

 • Vartotojams pateikiamos PVM sąskaitos faktūros.  Prieš pateikiant sąskaitą  apmokėjimui, vartotojas turės  deklaruoti skaitiklių rodmenis, užpildydamas   sąskaitos ir mokėjimo patvirtinimo dalyse „skaitiklio rodmenys IKI“ ,  sąskaitos mokėjimo patvirtinimo langelyje „MOKAMA SUMA“ įrašyti sumą, kurią vartotojas ruošiasi mokėti.Jei vartotojas vandens nenaudoja, tada sąskaitos langeliuose  „skaitiklio rodmenys IKI“ reikia įrašyti skaitiklių rodmenis sutampančius su skaitiklių rodmenimis  įrašytais į langelius „skaitiklio rodmenys NUO“.Jei sąskaitoje įrašyta permoka ar „ĮMOKOS SUMA“ yra 0, vartotojas skaitiklių rodmenis turi deklaruoti telefonu  (8-458)71223. Vartotojas PVM sąskaitos faktūrą turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos. Jei negavote sąskaitos iki mėnesio 20 dienos prašome pranešti bendrovės klientų aptarnavimo padaliniui ar tel. (8-458) 71223. Vartotojai norintys gauti sąskaitas elektroniniu paštu turi kreiptis į bendrovės klientų aptarnavimo padalinį ir pateikti prašymą  dėl sąskaitų pateikimo elektroniniu paštu.
 • Abonentams  (įmonėms ir organizacijoms) atsiskaitymui už suteiktas paslaugas naudojamos PVM sąskaitos faktūros. Abonentai (įmonės ir organizacijos) sunaudoto vandens ir pašalintų nuotekų kiekį deklaruoja kiekvieną mėnesį nuo 25 iki 31 dienos, klientų aptarnavimo padaliniui, paštu, faksu (8-458) 71207 arba elektroniniu paštu:apskaita, pateikdami pažymą apie sunaudoto vandens kiekį ir išleistas nuotekas. Įmonės ir organizacijos norinčios gauti sąskaitas elektroniniu paštų turi kreiptis į bendrovės klientų aptarnavimo padalinį ir pasirašyti papildoma susitarimą dėl sąskaitų pateikimo elektroniniu paštu.
 • Vartotojai ir Abonentai savo banke gali užsisakyti e.sąskaitas. Užsisakiusiems e.sąskaitą, kiekvieno mėnesio, esančio po ataskaitinio mėnesio, pradžioje  UAB „Rokiškio vandenys“ apmokėjimui už geriamojo vandens tiekimą ir/ar nuotekų tvarkymą į Jūsų banką  išsiunčia e. sąskaitas.
   Suteiktų paslaugų kiekis bus skaičiuojamas pagal paskutinių metų dvylikos mėnesių sunaudoto vandens ir/ar sutvarkytų nuotekų kiekius. Patikrinus apskaitos prietaisų rodmenis, bus atliekamas perskaičiavimas pagal faktinį suteiktų paslaugų kiekį.

  Prašome vartotojus ir abonentus kiekvienų metų gruodžio mėnesio pabaigoje telefonu 8 458 71223 arba e. paštu deklaruoti faktinius apskaitos prietaisų rodmenis, pagal kuriuos bus atliktas suteiktų paslaugų kiekių perskaičiavimas.
  Taip pat vartotojai ar abonentai norėdami, kiekvieną mėnesį gauti e-sąskaitą pagal faktinį suteiktų paslaugų kiekį, gali minėtomis ryšio priemonėmis kiekvieno mėnesio pabaigoje  deklaruoti apskaitos prietaisų rodmenis.