Rokiškio gyventojai kviečiami jungtis prie modernios centralizuotos vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemos

 

 

ESRokiškio rajono savivaldybė

Informacija gyventojams, norintiems prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų.

 

Svarbiausi žingsniai:

 

  1. Kreiptis į UAB „Rokiškio vandenys“ dėl prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų

  2. Pateikti prašymą dėl projekto parengimo.

  3. Pateikti žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, žemės sklypo plano kopiją, taip pat bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise. (dokumentų kopijas bus galimybė padaryti įmonėje UAB ,,Rokiškio vandenys”)

  4. Atlikus statybos darbus pagal projekte keliamus reikalavimus, sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį su UAB „Rokiškio vandenys“

 

Visa informacija dėl prisijungimo, sutarčių sudarymo, projektų derinimo, šalto vandens skaitiklių
plombavimo, plombų nuėmimo ir kitais klausimais teikiama:

 

UAB „Rokiškio vandenys“ Ežero g. 3, LT-42135, Rokiškis, Rokiškio r. sav. Tel.+370 458 71223

 

 

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškio mieste“

 

Apie projektą: Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškio mieste“ įgyvendinamas pagal „Sanglaudos skatinimo veiksmų programos“ prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Projekto kodas VP3-3.1-AM-01-V-02-106 .

 

Projekto finansavimas: visa projekto vertė yra 4 428 363,98 Lt , ES Sanglaudos fondo lėšos 3 764 109,38 Lt, likusi dalis bus finansuojama LR valstybės biudžeto ( 442 836,40 Lt) ir UAB ,,Rokiškio vandenys” lėšomis (221 418,20 Lt).

 

Projektas įgyvendintas Rokiškio mieste: Vakaro, Kęstučio, Radutės, Mikėno, Laukupio, J. Gruodžio, Pirties, Sodų, Siaurojoje, Skersinėje, Jūžintų, Narcizų, J. Biliūno, Turgavietės, Juodupės - Pievų, Kalnų, Pergalės, Aušros, Gedimino, Gaisrinės ir Kauno gatvėse, Šmuškevičiaus aikštėje.

 

Atlikti Projekto darbai: Įgyvendinant projektą buvo nutiesta apie 3,833 kilometrai vandentiekio tinklų ir apie 0,7 km įvadų, o nuotekų apie 4,918 kilometrai tinklų ir išvadų apie 1,143 km. Taip pat buvo nutiesta apie 1,246 km slėginių nuotekų tinklų bei pastatytos penkios lokalios požeminės nuotekų siurblinės.

 

Nauda gyventojams: suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų 102 namų valdoms, o prie nuotekų tvarkymo tinklų - 189 namų valdoms, tai yra apie 500 gyventojų. Taip bus pagerintos gyventojų gyvenimo sąlygos, padidės miesto vandentvarkos ūkio efektyvumas bei ekologinė situacija

 

Žymos: