DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO

    Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-01-23 sprendimu Nr. TS-19 nuspręsta nuo 2018-01-01 paskirti UAB „Rokiškio vandenys“  Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavesta vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą bei iki šiol galiojusiomis kainomis ir sąlygomis rinkti mokestį už paviršinių nuotekų tvarkymą.
    Remiantis šiuo sprendimu  UAB „Rokiškio vandenys“  pradedant 2018 m. sausio mėnesiu abonentams pateiks sąskaitas už paviršinių nuotekų tvarkymą. Iki bus sudarytos naujos sutartys, paviršinės nuotekos bus tvarkomos ir tarpusavio santykiai bus reguliuojami vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo redakcija), Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento , patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-486 (2015 m. spalio  17 d. redakcija) bei ankstesnio paviršinio nuotekų tvarkytojo  sudarytomis sutartimis.
Kilus neaiškumas ar dėl informacijos teikimo kreiptis į UAB „Rokiškio vandenys“ klientų aptarnavimo padalinį Ežero g. 3, Rokiškis, tel. 8-458-71223.

Direktorius    Leonas Butėnas