PRANEŠIMAS DĖL SĄSKAITŲ UŽ SUTEIKTAS PALAUGAS PATEIKIMO