INFORMACIJA APIE SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREGAVIMĄ

Rokiškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad parengtas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“.


Patvirtinus šį sprendimo projektą bus pradėtas Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano (toliau – specialusis planas), patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. TS-8.124 „Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano patvirtinimo“, koregavimas.


Specialiojo plano koregavimo tikslai:

  1. nustatyti aglomeracijų teritorijas, urbanizuotose ar urbanizuojamos teritorijose esančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimų sistemomis bei įrenginiais;
  2. aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis;
  3. pažymėti esamų požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas iš pateiktų požeminio vandens išteklių aprobavimo ataskaitų;
  4. pažymėti normatyvines esamų nuotekų valymo įrenginių sanitarines apsaugos zonas.

 

Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, , www.rokiskis.lt

  
Planavimo iniciatorius: UAB „Rokiškio vandenys“, Ežero g. 3, Rokiškis LT-42135, direktorius Leonas Butėnas, tel. 8 652 74916, ,www.rokvandenys.lt


Planuojama teritorija: Rokiškio rajono savivaldybės teritorija.


Planavimo procesas: specialiojo plano koregavimą sudaro trys etapai - parengiamasis, rengimo (esamos būklės vertinimas, sprendinių konkretizavimas), baigiamasis.


Visos teritorijų planavimo proceso procedūros bus atliekamos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau TPDRIS), interneto svetainėje adresu www.tpdris.lt.


Susipažinti su sprendimo projektu „Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“ galima Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (http://www.rokiskis.lt/lt/naujienos/informacija-apie-specialiojo-jw4y.html), seniūnijų skelbimų lentose, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus skelbimų lentoje (Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, 4 aukšte), UAB „Rokiškio vandenys“ interneto svetainėje www.rokvandenys.lt naujienų skiltyje.


Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl sprendimo projekto gali pateikti iki 2020 m. vasario 24 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, el. p. ,

 

Tarybos sprendimo projektas "Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios iki planavimo tikslų" (atsisiuntimui)

Žymos: