Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos paslaugų kainos

logo

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų kainos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 34 straipsnio 15 dalimi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. O3E-1249 nustatė UAB Rokiškio vandenys” naujas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo bazines kainas trejų metų laikotarpiui, kurios įsigalioja nuo2021 m. sausio 1 d. Naujomis kainomis bus atsiskaitoma už sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį, nuotekų tvarkymą ir paviršinių nuotekų tvarkymą.

 

 

GYVENTOJAMS:

 

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

1.80

2.18

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

0.75

0.91

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1.05

1.27

 

2. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

1.76

2.13

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

0.74

0.90

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1.02

1.23

 

ĮMONĖMS:

 

1. Abonentams,perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei  perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

1.84

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

0.84

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1.00

 

 

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį , skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

1.73

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

0.73

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1.00

 

 

3. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams,

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

Eur/m³

0.04

 

 

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.018

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.011

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50mg/l) taršos bendrojo azoto koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.002

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 12 punktu, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2020 m. lapkričio 9 d. raštą Nr. 77 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio nustatymo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2020m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS- 280 nustatė geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo bazines kainas trejų metų laikotarpiui, kurios įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

 

GYVENTOJAMS:

 

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis

Eur/butui per   mėn.

1.17

1.42

 

2. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis

Eur/apskaitos prietaisui per  mėn.

0.82

0.99

 

ĮMONĖMS:

 

3Abonentams Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Vidutinis Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis apskaitos prietaisui per mėnesį,

Eur/ apskaitos priet. mėn.

2.53

diferencijuojant jį pagal apskaitos prietaisų diametrus:

 

 

Ø 15 mm

 

2.28

Ø 20 mm

 

2.32

Ø 25 mm

 

2.69

Ø 32 mm

 

2.71

Ø 40 mm

 

2.94

Ø 50 mm

 

6.13

Ø 80 mm

 

5.58

Ø 100 mm

 

5.40

Ø 150 mm

 

6.47

Ø 250 mm

 

33.06

Žymos: