GYVENTOJŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ ROKIŠKIO M.

Šiuo metu įgyvendinamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamas projektas „Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Rokiškio m.“ Nr. LAAIF-S-46. Projektui finansuoti skirtos subsidijos dydis 82 928,00 Eur. Viso Projekto lėšų poreikis – 136 161,30 Eur.
Dalyje Rokiškio m. gyventojai nuotekas kaupia septinėse talpose arba naudojasi lauko tualetais. Talpos senos, gali tapti nesandarios ir neužtikrinti Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų, tapti aplinkos taršos objektu.
Šiuo projektu planuojama Rokiškio m. gyventojams nutiesti naujus nuotekų tvarkymo tinklus, kuriais nuotekos būtų surinktos centralizuotais tinklais ir valomos Rokiškio m. nuotekų valymo įrenginiuose.
Esama infrastruktūra ar jos trūkumas gerokai riboja vartotojų galimybes. Todėl būtinos papildomos investicijos į svarbiausias problemines sritis, siekiant paslaugų kokybės gerinimo bei norminių teisės aktų reikalavimų laikymosi. Įgyvendinus projektą, Rokiškio m. gyventojams bus užtikrintos nepertraukiamos kokybiškos nuotekų tvarkymo paslaugos.
Projekto įgyvendinimo metu bus nutiesta apie 808 m nuotekų tinklų (Ažuolų g., Birutės g., J.Janulionio g., Juodupės g., Nepriklausomybės a., Pirties g., Putinų skg., Radutės g., Respublikos g., Vilniaus g., Šatrijos g., Rokiškio m.) bei įrengtos 4 nuotekų siurblinės.
Sėkmingai įgyvendinus projektą:
    • UAB „Rokiškio vandenys“ prisidės prie 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, užtikrins Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo vykdymą.
    • Gyventojų ūkinėje veikloje susidarančios buitinės nuotekos bus surinktos (nepateks į gamtinę aplinką) ir bus išvalytos iki nustatytų reikalavimų, tuo pačiu sumažės dirvožemio ir gruntinio vandens tarša.
    • Rokiškio m. gyventojams bus užtikrintos nepertraukiamos kokybiškos nuotekų tvarkymo paslaugos, sumažės nemalonūs kvapai, nereikės rūpintis Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų užtikrinimu.

Projekto investicijos prisidės prie Rokiškio miesto socialinės - ekonominės plėtros, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo.
Pastatyti centralizuoti nuotekų tinklai, priklausys UAB „Rokiškio vandenys“, kurie vykdys šių tinklų eksploataciją ir priežiūrą.