Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

logo

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7 ir 8 punktais, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. OS-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ 28.1, 30.3 papunkčiais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 03E-1319 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir atsižvelgdama į UAB „Rokiškio vandenys“ 2022 m. spalio 10 d. raštą Nr. 71 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2022 m. spalio 28 d sprendimu Nr. TS-225 nustatė UAB “Rokiškio vandenys” perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas,

 

 

 

kurios įsigalioja nuo2023 m. sausio 1 d. Naujomis kainomis bus atsiskaitoma už sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį , nuotekų tvarkymą ir paviršinių nuotekų tvarkymą.

 

 

 

GYVENTOJAMS:

 

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

3.08

3.73

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1.13

1.37

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1.95

2.36

 

 

 

2. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvade

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, iš to skaičiaus:

Eur/m³

3.01

3.64

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1.11

1.34

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1.90

2.30

 

 

 

 

 

3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

3.04

3.68

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1.12

1.36

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1.92

2.32

 

 

 

ĮMONĖMS:

 

1. Abonentams,perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei  perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

3.12

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1.22

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1.90

 

 

 

 

 

 

 

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį , skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį , skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

3.01

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1.11

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1.90

 

 

 

3. Abonentams, paviršinių nuotekų kaina

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

 

Paviršinių nuotekų kaina

Eur/m³

0.04

 

 

 

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės(350mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.018

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės(350mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.011

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės(50mg/l) taršos bendrojo azoto koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.002

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 12 punktu, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2020 m. lapkričio 9 d. raštą Nr. 77 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio nustatymo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2020m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS- 297 nustatė geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo bazines kainas trejų metų laikotarpiui, kurios įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

 

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis

Eur/butui per   mėn.

1.17

1.42

 

 

 

2. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis

Eur/apskaitos prietaisui per  mėn.

0.82

0.99

 

 

 

3.Abonentams Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis

Mato 
vnt

Kaina
be PVM

Vidutinis Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis apskaitos prietaisui per mėnesį ,diferencijuojant jį pagal apskaitos prietaisų diametrus:

Eur/ apskaitos priet. mėn.

2.53

Ø 15 mm

 

2.28

Ø 20 mm

 

2.32

Ø 25 mm

 

2.69

Ø 32 mm

 

2.71

Ø 40 mm

 

2.94

Ø 50 mm

 

6.13

Ø 80 mm

 

5.58

Ø 100 mm

 

5.40

Ø 150 mm

 

6.47

Ø 250 mm

 

33.06

 

 

 

 

 

Pagarbiai
UAB „Rokiškio vandenys“