Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone

apvaeulogo

UAB „Rokiškio vandenys” įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone”, pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” 0.5.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”.
Dėl minėto projekto įgyvendinimo 2017 m. gegužės 5 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone” sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (Įgyvendinančioji institucija) ir UAB „Rokiškio vandenys” (Projekto vykdytojas). Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3 467 483,00 Eur. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 1 845 380, 04 Eur, likusi dalis finansuojama iš Projekto vykdytojo lėšų.
Projekto tikslas – padidinti Rokiškio rajono savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.

Projekto veiklos:

- Rokiškio rajono Juoduopės, Jūžintų, Kamajų, Kriaunų, Panemunėlio glž.st., Žiobiškio, Antanašės gyvenviečių vandens gerinimo įrenginių statyba/rekonstrukcija. Planuojama, kad pastačius/rekonstravus minėtų gyvenviečių vandens gerinimo įrenginius naudą gaus 2762 gyventojai, t.y. minėtiems gyventojams tiekiamas vanduo atitiks geriamojo vandens kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Higienos norma HN24:2003.

- Rokiškio rajono Kavoliškio, Bajorų, Juodupės, Raišių gyvenviečių ir Rokiškio miesto vandentiekio tinklų statyba. Planuojama, kad naujai nutiestais geriamojo vandens tiekimo tinklais vandens tiekimo paslaugos bus teikiamos 321 gyventojui.

- Rokiškio miesto, Kavoliškio, Juodupės, Raišių vandentiekio tinklų rekonstrukcija. Planuojama, kad projekto metu rekonstruotais geriamojo vandens tiekimo tinklais vandens tiekimo paslaugos bus teikiamos 8709 gyventojams.

- Rokiškio rajono Kavoliškio, Laibgalių gyvenviečių ir Rokiškio miesto nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba. Planuojama, kad projekto metu pastatytais nuotekų tinklais ir nuotekų valymo įrenginiais kokybiškas nuotekų tvarkymo (surinkimo ir valymo) paslaugas gaus 347 gyventojai.

- Rokiškio miesto nuotekų tinklų rekonstrukcija. Planuojama, kad projekto metu rekonstruotais nuotekų tinklais nuotekų surinkimo paslaugos bus teikiamos 6308 gyventojams.

Projekto įgyvendinimas 2017 m.:

2016 m. lapkričio 9 d. buvo pasirašytos 6 rangos darbų sutartys dėl Jūžintų, Kamajų, Kriaunų, Panemunėlio glž.st., Žiobiškio, Antanašės gyvenviečių vandens gerinimo įrenginių statybos.

2017 m. rugpjūčio 30 d. Statybos užbaigimo dokumentai gauti rangovo „Artva“ pastatytiems objektams - Panemunėlio glž.st. ir Žiobiškio gyvenviečių vandens gerinimo įrenginiams. Atlikus minėtus darbus vandens tiekimo paslaugos pagerintos Panemunėlio glž.st. 55 būstams (94 gyv.) ir Žiobiškyje 112 būstų (190 gyv.).

2017 m. rugpjūčio 29 d. Statybos užbaigimo dokumentas gautas rangovo „Infes“ pastatytam objektui - Antanašės gyvenvietės vandens gerinimo įrenginiams, dėl ko vandens tiekimo paslaugos pagerintos Antanašėje 62 būstams (105 gyv.).

2017 m. lapkričio 30 d. Statybos užbaigimo dokumentai gauti dar trijuose rangovo „Infes“ pastatytuose objektuose - Jūžintų, Kamajų ir Kriaunų gyvenviečių vandens gerinimo įrenginiams. Pastačius šiuos įrenginius, vandens tiekimo paslaugos pagerintos Jūžintuose 189 būstams (321 gyv.), Kamajuose 231 būstui (393 gyv.) ir Kriaunose 125 būstams (213 gyv.).

2017 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytos dvi sutartys su UAB „Infes“ dėl rangos darbų atlikimo įrengiant vandentiekio tinklus Bajoruose ir nuotekų surinkimo tinklus bei nuotekų valymo įrenginius Laibgaliuose.

 

UAB „Rokiškio vandenys“ informacija