Naujienos

DĖL VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪROS REMONTO DARBŲ 

logoVandens tiekimo kokybei užtikrinti vykdomi vandens tiekimo infrastruktūros remonto darbai. Darbus planuojama vykdyti iki 2019-12-30. Darbų vykdymo metu galimi vandens tiekimo sutrikimai (slėgio bei debito netolygumas, drumstumo padidėjimas ir kt.)
Rokiškio mieste, Juodupės miestelyje bei Raišių ir Kavoliškio kaimuose.

Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus.

Pagarbiai
UAB „Rokiškio vandenys“

DĖL  VANDENTIEKIO TINKLO REMONTO DARBŲ 

logoInformuojame, kad Kavoliškio k. vykdomi vandentiekio tinklo remonto darbai,
2019-10-18 nuo 13:00 iki 18:00
vanduo nebus tiekiamas Kavoliškio k. vartotojams.  
Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Direktorius                Leonas Butėnas

PRANEŠIMAS DĖL SĄSKAITŲ UŽ SUTEIKTAS PALAUGAS PATEIKIMO

LogoPRANEŠIMAS

DĖL SĄSKAITŲ UŽ SUTEIKTAS PALAUGAS PATEIKIMO

2019-06-03

UAB „Rokiškio vandenys“ praneša, kad vartotojams užsisakiusiems sąskaitų pateikimą per sistemą Viena sąskaita ar pasirinkus sąskaitų gavimo būdą elektroniniu paštu, nuo š. m. liepos mėn. paštu popierinis sąskaitos egzempliorius nebebus siunčiamas.

Papildoma informacija teikiama klientų aptarnavimo padalinyje Ežero g. 3, Rokiškis arba tel. 8-458-71223.

  UAB „Rokiškio vandenys“

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
2018 m. gegužės 29 d.

UAB „Rokiškio vandenys“ (pagrindinės veiklos sritys – vandens gamyba ir tiekimas, nuotekų tvarkymas, toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, šiuo Pranešimu Jus, kaip įmonės klientą, informuoja apie Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

INFORMACIJA KLIENTAMS: NAUJOS PASLAUGŲ KAINOS

 logo

Informuojame, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. O3E-49 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo", vienašališkai nustatė naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų perskaičiuotas bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2018 m. balandžio 1 d. Naujomis kainomis bus atsiskaitoma už balandžio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą. KAINOS

Puslapiai