Naujienos

DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO

    Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-01-23 sprendimu Nr. TS-19 nuspręsta nuo 2018-01-01 paskirti UAB „Rokiškio vandenys“  Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavesta vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą bei iki šiol galiojusiomis kainomis ir sąlygomis rinkti mokestį už paviršinių nuotekų tvarkymą.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone

apvaeulogo

UAB „Rokiškio vandenys” įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone”, pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” 0.5.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”.
Dėl minėto projekto įgyvendinimo 2017 m. gegužės 5 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone” sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (Įgyvendinančioji institucija) ir UAB „Rokiškio vandenys” (Projekto vykdytojas). Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3 467 483,00 Eur. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 1 845 380, 04 Eur, likusi dalis finansuojama iš Projekto vykdytojo lėšų.
Projekto tikslas – padidinti Rokiškio rajono savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.

INFORMACIJA KLIENTAMS: NAUJOS PASLAUGŲ KAINOS

 logo       Vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu
 2017 m. vasario 24 d.  Nr. 03-65   "Dėl uždarosios akcinės bendrovės
"Rokiškio vandenys"perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų  bazinių kainų vienašališko
nustatymo",Komisija  vienašališkai nustatė naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų 
apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalioja nuo
2017 m. balandžio 1 d.
 Naujomis kainomis bus atsiskaitoma  už balandžio mėnesį suvartotą geriamąjį
vandenį ir nuotekų tvarkymą.

UAB „ROKIŠKIO VANDENYS“ INFORMACIJA

logo        Informuojame, kad Pramonės ir Perkūno gatvėse, Rokiškio mieste tęsiami vandentiekio tinklų remonto darbai. Darbus planuojama vykdyti iki 2016-12-30. Darbų vykdymo metu galimi vandens tiekimo sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.) Rokiškio mieste, Kavoliškio, Bajorų ir Juozapavos kaimuose.

UAB „ROKIŠKIO VANDENYS“ INFORMACIJA 

logo        Informuojame, kad Pramonės ir Perkūno gatvėse, Rokiškio mieste tęsiami vandentiekio tinklų remonto darbai. Darbus planuojama vykdyti iki 2016-11-30. Darbų vykdymo metu galimi vandens tiekimo sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.) Rokiškio mieste, Kavoliškio, Bajorų ir Juozapavos kaimuose.

Puslapiai