Naujienos

PRANEŠIMAS DĖL SĄSKAITŲ UŽ SUTEIKTAS PALAUGAS PATEIKIMO

LogoPRANEŠIMAS

DĖL SĄSKAITŲ UŽ SUTEIKTAS PALAUGAS PATEIKIMO

2019-06-03

UAB „Rokiškio vandenys“ praneša, kad vartotojams užsisakiusiems sąskaitų pateikimą per sistemą Viena sąskaita ar pasirinkus sąskaitų gavimo būdą elektroniniu paštu, nuo š. m. liepos mėn. paštu popierinis sąskaitos egzempliorius nebebus siunčiamas.

Papildoma informacija teikiama klientų aptarnavimo padalinyje Ežero g. 3, Rokiškis arba tel. 8-458-71223.

  UAB „Rokiškio vandenys“

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
2018 m. gegužės 29 d.

UAB „Rokiškio vandenys“ (pagrindinės veiklos sritys – vandens gamyba ir tiekimas, nuotekų tvarkymas, toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, šiuo Pranešimu Jus, kaip įmonės klientą, informuoja apie Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

INFORMACIJA KLIENTAMS: NAUJOS PASLAUGŲ KAINOS

 logo

Informuojame, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. O3E-49 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo", vienašališkai nustatė naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų perskaičiuotas bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2018 m. balandžio 1 d. Naujomis kainomis bus atsiskaitoma už balandžio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą. KAINOS

DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO

    Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-01-23 sprendimu Nr. TS-19 nuspręsta nuo 2018-01-01 paskirti UAB „Rokiškio vandenys“  Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavesta vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą bei iki šiol galiojusiomis kainomis ir sąlygomis rinkti mokestį už paviršinių nuotekų tvarkymą.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone

apvaeulogo

UAB „Rokiškio vandenys” įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone”, pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” 0.5.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”.
Dėl minėto projekto įgyvendinimo 2017 m. gegužės 5 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone” sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (Įgyvendinančioji institucija) ir UAB „Rokiškio vandenys” (Projekto vykdytojas). Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3 467 483,00 Eur. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 1 845 380, 04 Eur, likusi dalis finansuojama iš Projekto vykdytojo lėšų.
Projekto tikslas – padidinti Rokiškio rajono savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.

Puslapiai