naujienos

INVESTICIJOS Į ROKIŠKIO VANDENTVARKĄ - VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA

      EU UAB „Rokiškio vandenys“ nuo 2004 metų Rokiškio mieste ir rajone įgyvendino jau 4 Europos Sąjungos paramos lėšomis finanuojamus vandentvarkos sektoriaus projektus (1 projektas finansuotas 2000-2006 m. finansavimo programos lėšomis, 2 projektai  2007-2013 m. programos lėšomis, 1 projektas pagal 2014-2020 m. programą).


Investicijų dėka infrastruktūros plėtros darbai (vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas, vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija) vykdyti Rokiškio mieste ir Kovališkio gyvenvietėje. Išplėtus ir sutvarkius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą neabejotinai pagerintos Rokiškio miesto ir rajono gyventojų buities sąlygos.

DĖL ATSISKAITYMO UŽ GERIAMOJO VANDENS TEIKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS PAKEITIMO

logoUAB „Rokiškio vandenys“ praneša, kad apmokėjimui už nuo  2016 m sausio 1 d. suteiktas paslaugas, kiekvienam vartotojui bus pateiktos PVM sąskaitos faktūros (pavyzdys pateikiamas). Sąskaitos vartotojams bus pateiktos  kito mėnesio,  einančio po ataskaitinio pradžioje.

INFORMACIJA KLIENTAMS: NAUJOS PASLAUGŲ KAINOS

 logo          Rokiškio rajono  taryba 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-233
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo ir savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-154 pripažinimo netekusiu galios“ ,nustatė naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas,
kurios įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

Naujomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2016 m. vasario mėn. (už sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą):

Žymos: 

Puslapiai